Gospodarcze postępowanie mediacyjne

Mediacje są obecnie nowoczesną i alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Najczęściej konflikty dotyczą odzyskania pieniędzy klienta od przedsiębiorcy, gdy nie jest on zadowolony z produktu, który zakupił lub z usługi, z której korzystał.

protokół z mediacjiNajważniejszymi zaletami mediacji gospodarczych są niewielkie koszty, dyskretne działania, a także szybkość rozwiązywania zaistniałych problemów. Bardzo ważne jest to dla klienta, aby wybrał on doświadczonego mediatora, który oferuje swoją pomoc tak, jak profesjonalny adwokat.

Coraz bardziej popularna na polskim rynku jest mediacja gospodarcza. Polega ona na rozwiązywaniu konfliktów dwóch osób skłóconych do siebie i wyznaczonego do tego mediatora.

Osoba taka odpowiedzialna jest za jak najszybsze wypracowanie odpowiedniego porozumienia pomiędzy obydwoma stronami, a także ułatwienie rozmowy i przeprowadzenie negocjacji. Postępowanie mediacyjne najczęściej trwa maksymalnie 1 miesiąc, ale obydwie strony mogą wnioskować o jego przedłużenie.