Nadzory archeologiczne zabytków

Wielu początkujących inwestorów, którzy decydują się na budowę, dopiero w momencie planowania inwestycji dowiaduje się, że należy na terenie inwestycji prowadzić nadzór archeologiczny. Prowadzony on jest w trakcie prac budowlanych w każdym miejscu, w którym istnieje możliwość wystąpienia zabytków archeologicznych. Oznacza to, że każdy, kto otrzymuje informację, aby realizować budowę w obecności archeologa, musi posiadać w sąsiedztwie stanowiska archeologiczne. Nadzory archeologiczne trwają od pierwszych prac ziemnych aż do samego zakończenia. Dlatego doświadczony archeolog nadzoruje i dokumentuje wszystkie prace.

Regulacje dotyczące zabytków

Na wielu obszarach miejskich przeprowadza się badania archeologiczne. Archeolog może podczas oględzin znaleźć różnego rodzaju zabytki. Najczęściej zabytki archeologiczne podlegają ochronie ze względu na stan ich zachowania. Wszystkie te, które odkryto przypadkowo albo pozyskano w wyniku badań archeologicznych, będą stanowić własność Skarbu Państwa. Definicją zabytku objęte są wszystkie przedmioty, które mają co najmniej kilkadziesiąt lat. Podczas pracy dla klientów najczęściej znajdowane są przedmioty takie jak monety i naczynia ceramiczne.