Polubowne rozstrzyganie sporów, a arbitraż gospodarczy

Kiedyś, gdy trudno było osobiście rozwiązać spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, najczęściej sprawa trafiała do sądu i proces trwał przez kilka miesięcy.

przepisy prawa dotyczące arbitrażuW dzisiejszych czasach taką sprawę można wyjaśnić i rozwiązać znacznie szybciej, ponieważ możemy korzystać z polubownego rozstrzygania sporów. Tego rodzaju nowa procedura jest zdecydowanie szybsza i bardziej bezpieczna, ponieważ spory rozstrzygane są pod okiem bezstronnych ekspertów nazywanych mediatorami. Spory rozstrzygane są w przypadku różnych problemów i najczęściej dotyczą reklamacji produktów lub usług.

Najbardziej przyjaznym sporem rozwiązywania problemów jest obecnie arbitraż gospodarczy. Głównymi zaletami takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że klient i przedsiębiorca zachowują prywatność, a cała procedura jest szybka i mało skomplikowana.

Dodatkowo arbitraż cechuje się również wysoką skutecznością. Przedsiębiorcy i konsumenci otrzymują szeroki zakres usług związany z arbitrażem gospodarczym, umownym, arbitrażem spółek, a także w zakresie prawa konkurencji i prawa energetycznego.