Wniosek o upadłość konsumencką

Co to jest upadłość konsumencka? Osoby, które nie mają możliwości wyjścia samodzielnie z długów, bardzo często szukają różnych rozwiązań. Pomoc mogą zaoferować tylko i wyłącznie specjaliści do spraw upadłości konsumenckiej. Dłużnicy mogą tam liczyć na fachowe porady, przygotowanie dokumentów, a także wyjaśnienie co to jest upadłość konsumencka. Najczęściej decydują się na sporządzenie odpowiedniego wniosku o upadłość, ponieważ jest to najszybsze i najprostsze rozwiązanie, aby umorzyć całość lub przynajmniej część długów. Celem takiego postępowania jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Wniosek o upadłość konsumencką

wsparcie w ogłoszeniu upadlości konsumenckiejPrzygotowując odpowiedni wniosek o upadłość konsumencką, dłużnik powinien przede wszystkim wskazać wszystkich wierzycieli i ich adresy, a także wysokość wierzytelności oraz datę ich zapadalności.

Osoba taka musi również wykonać aktualny i całkowity wykaz swojego majątku. Wszystko musi zostać opisane w specjalnych dokumentach, które zostaną dołączone do wniosku. Następnie należy wybrać się do sądu, aby złożyć wniosek. Bardzo często takie sytuacje powodują wiele problemów i dlatego niektóre osoby decydują się na to, aby korzystać usług prawnika.

Dłużnik, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie radzi sobie z regularnym płaceniem swoich zobowiązań, może ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności biznesowej, może zostać ogłoszona przez sąd na specjalny wniosek. W przygotowaniu odpowiednich dokumentów najlepiej jest skorzystać z profesjonalnych usług kancelarii prawnych. Po zakończeniu postępowania przez sąd, osoba zadłużona może pozbyć się wszystkich długów albo przynajmniej ich części.