Układanie papy termozgrzewalnej

Papa termozgrzewalna może być warstwą podkładową lub warstwą wierzchniego krycia, zależnie od jej budowy oraz zaleceń producenta. Inaczej niż w papach na zimno, tutaj podczas prac montażowych konieczne jest zastosowanie palnika, który przyczynia się do nadtopienia spodniej warstwy papy, aby trwale połączyła się z podłożem. W ramach korzystania z usług dekarskich możesz zlecić działania na dachu standardowym, ale też na dachach płaskich odwróconych i zielonych. Poznaj kilka przydatnych informacji aby wiedzieć, jak wyglądają aspekty praktyczne takich zleceń.

Montaż papy termozgrzewalnej na dachach jedno – oraz wielopołaciowych

Tradycyjna konstrukcja dachów z więźbą i deskowaniem pełnym lub dachów płaskich, w których warstwę zewnętrzną stanowi betonowa powierzchnia płaska, to odpowiednie podłoże do pośredniego lub bezpośredniego układania papy termozgrzewalnej. Współczesne materiały idealnie wpisują się w funkcjonalność dachów, pełniąc określoną rolę.

Gdy mowa o papie podkładowej, powinna ona być stosowana wyłącznie jako podkład, nie należy wykonywać z niej obróbek dekarskich do zabezpieczania ścian pożarowych czy brzegów lukarn lub komina. Ograniczenie to wynika z faktu, że metodą zgrzewania układa się tylko jedną warstwę, natomiast do obróbek potrzebne są często dwa lub trzy pasy ułożone jeden na drugim. Zgrzewanie jest w takim przypadku niewłaściwym rozwiązaniem.

Do prawidłowego przeprowadzenia prac są też potrzebne odpowiednie warunki na zewnątrz. Dach powinien być suchy, czysty, bez oblodzeń czy resztek śniegu. Optymalna temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5oC, a przy tej dolnej granicy należy wcześniej przygotować rolki, pozostawiając je przez dobę w temperaturze 18oC. Idealnie, gdy jest to suchy, ciepły, bezwietrzny dzień. Dlaczego?

  • Wilgoć oraz zanieczyszczenia osłabiają przyczepność podłoża. Nawet najwyższej klasy papa nie będzie wtedy w stanie odpowiednio spoić się z warstwą, na której jest przytwierdzana. Podobnie w przypadku dachów nadmiernie wychłodzonych czy wręcz zmrożonych pod wpływem długotrwałych niskich temperatur.
  • Wiatr teoretycznie nie ma wpływu na wykonywanie prac dekarskich, natomiast w tym przypadku wpływa na ogień z palnika, czyli narzędzia niezbędnego do zgrzania poszczególnych warstw. Im trudniej opanować płomień palnika, tym większe ryzyko nierównego zgrzewania. Dotyczy to zarówno prostych urządzeń z jedną dyszą, jak też znacznie większych, na przykład konstrukcji siedmiodyszowych z wózkiem na papę.

Niekorzystne warunki pogodowe wpływają na wydłużenie czasu prac, ale też na zwiększone zużycie gazu w palniku. Warto więc poczekać, aż temperatura na zewnątrz osiągnie 18 – 20oC.

Jak to wygląda na dachach odwróconych

W jednym z wcześniejszych artykułów poruszyliśmy temat dachów odwróconych i należy do niego wrócić również teraz, gdy mowa o papie termozgrzewalnej. Może ona być tutaj zastosowana w wersji podkładowej lub jako warstwa wierzchniego krycia.

Więcej o papie termozgrzewalnej i dachach na stronie https://kbborso.pl/

Sama koncepcja dachu to zastosowanie warstwy hydroizolacyjnej pod dociepleniem, czyli odwrotnie niż na dachach tradycyjnych. W rezultacie ostateczne pokrycie dachowe jest mniej narażone na wahania temperatury i na uszkodzenia.

Prace montażowe dotyczące podkładu lub warstwy wierzchniej prowadzone są tak, jak na dachach o tradycyjnej budowie, czyli:

  • z użyciem odpowiednich narzędzi, urządzeń oraz podczas sprzyjających warunków pogodowych,
  • według zasady, że obróbki dachowe (brzegi kominów, ścian szczytowych etc.) opracowuje się wyłącznie z użyciem papy nawierzchniowej, a nie podkładowej,
  • z dbałością o odwodnienie dachu poprzez montaż rynien i rur spustowych lub innych systemów, w tym grawitacyjnych oraz awaryjnych.

Gdy dach jest stabilny wymiarowo, nie narażony na drgania budynku lub osiadanie gruntu, całość przez długie lata będzie stanowić odpowiednią ochronę.

Rola papy termozgrzewalnej w dachach zielonych

System odwrócony dotyczy również tzw. dachów zielonych, czyli takich, których powierzchnia została przeznaczona częściowo lub w całości pod uprawę roślin. W niektórych systemach nie stosuje się papy termozgrzewalnej, inne natomiast uwzględniają tę warstwę jako niezbędną. Jest to kwestia indywidualna, którą należy omówić z dekarzem i dobrać do potrzeb konkretnego dachu.

Zakładając jednak, że na dachu znajdzie się papa, taka dodatkowa warstwa ma za zadanie chronić przed przerastaniem korzeni roślin, zabezpiecza również przed zawilgoceniem położonych niżej warstw, w tym samego stropodachu. Bezpieczne będzie także poddasze, wolne od przeciekania wody z zewnątrz. Warunkiem jest oczywiście fachowy montaż całości.

Stabilne produkty na miarę współczesnych konstrukcji

Każdy sezon tworzenia konstrukcji dachów, a zwłaszcza systemów zielonych, przynosi wiele nowości co do materiałów, systemów, rozwiązań. Również z papą termozgrzewalną wiążą się udoskonalenia sprzyjające pracom dekarskim oraz funkcjonalnościom dachu. To stale udoskonalany materiał z potencjałem.